ஆகஸ்ட் மாதம் 5 ஆம் திகதி பொதுத்தேர்தல்

கொழும்பு: எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 5 ஆம் திகதி
பொதுத்தேர்தல் இடம்பெறவுள்ளதாக சுயாதீன
தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தீர்மானித்துள்ளது.
இதனை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின்
தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய
தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s