உலகின் அநேகமான நாடுகளில் ரமழான் முப்பதாகப் பூர்த்தி

லண்டன்: உலகின் பல நாடுகளில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஷவ்வால் மாதத்திற்கான தலைப்பிறை தென்படாதமையால் ரமழான் மாதம் 30 தினங்களாப் பூர்த்திசெய்யப்பட்டு, 24ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நோன்புப் பெருநாளை உலக மக்களில் அதிகமானவர்கள் கொண்டாடுகின்றனர்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s