கல்குடாவில் உதயமாகிறது இஸ்லாமிய முன்மாதிரி பாடசாலை

  • முகமட் சில்மி

IMG-20180929-WA0011மீராவோடை: கல்குடாவில் நீண்டகால தேவையாக இருந்த பன்மொழித் தேர்ச்சியுடன் கூடிய அறிவு, ஆற்றல், ஆளுமை, ஆன்மீகம் நிறைந்த மாணவர் சமுதாயம் ஒன்றை கட்டியெழுப்பும் மாபெரும் செயற்திட்டம். 2018 ஆம் ஆண்டு தரம் 5 புலமைப் பரீட்சைக்கு தோற்றிய மாணவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

 

IMG-20180929-WA0011

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s