இந்தியாவும் தங்கமும்

goldடெல்லி: தங்க நகை நுகர்வில் உலக அளவில் முக்கிய இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. இந்திய பெண்கள் அதிக அளவில் தங்கத்தில் முதலீடு செய்கின்றனர். எதிர்கால முதலீடாக பெண்கள் நினைப்பது தங்க நகைகளைத்தான். உலக அளவில் சீனாவிற்கு அடுத்து இந்தியாதான் தங்கத்தை அதிக அளவில் இறக்குமதி செய்துவருகிறது. இந்தியர்கள் தங்கத்தை புனிதமான பொருளாக மதிப்பதுடன், நல்ல முதலீடாகவும் மக்கள் கருதுவதால்தான் இந்தியாவில் தங்கத்திற்கு எப்போதுமே தேவை அதிகமாக உள்ளது.

நகை மற்றும் ரத்தினங்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய அறிக்கையில் ஏப்ரல் – ஜூலை மாதங்களில் சிறப்புப் பொருளாதார மண்டலங்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு மண்டலங்கள் வாயிலாக மொத்தம் ரூ.23,012.51 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன.

gold

yourkattankudy/gold

இது 2017ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் – ஜூலை மாதங்களில் ஏற்றுமதியான ரூ.7,175.54 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகளை விட 220.7 சதவிகிதம் அதிகமாகும். அதேநேரம் உள்நாட்டு சரக்குப் பகுதி வழியாக ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட தங்க நகைகளின் மதிப்பு 7.36 சதவிகிதம் குறைந்து ரூ.5,863.67 ஆக மட்டுமே உள்ளது.

இந்தியாவிலிருந்து அதிகமான தங்க நகைகளை இறக்குமதி செய்யும் சந்தையாக துபாய் உள்ளது. இருப்பினும் அங்கு தங்கம் இறக்குமதிக்கு 5 சதவிகித வரி விதிக்கப்பட்ட பிறகு அந்நாட்டின் இறக்குமதி சற்று குறைந்துள்ளது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கையிலுள்ள தங்க நகை வியாபாரிகளும் அதிகமாக இந்தியாவின் தங்க வியாபாரத்தில் ஈடுபடுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s