“சுஹதாக்கள் தினம்”

suhada

இன்று முகநூலில் வீர வசனம், வீராப்பு பேசுபவர்கள், முகநூலில் ஒழிந்துகொண்டு பதிவேற்றுபவர்கள், கலாசார சீரழிவுக்கு வித்திடும் ஓர் போதை சமூகத்திற்கு முன், காத்தான்குடி சந்தித்த இரத்த இரவு – அக்காலப்பகுதியில் காத்தான்குடியில் வசித்த ஒவ்வொரு காத்தான்குடி மகனும் மறந்திடாத, இருள் சூழ்ந்த தொடர் இரவுகளுக்கிடையில், அந்த 03-08-1990 வெள்ளி இரவு சுத்திகரிக்கப்பட்டு இன்றுடன் வருடங்கள் 28 ஆகும்.

பல்லாயிரக்கணக்கான வாசகர்களைத் தொட்டுச் சென்ற காத்தான்குடி பள்ளிவாயல்கள் படுகொலைகள் பற்றிய எமது கடந்த கால கட்டுரையினை இத்துடன் மீள் பிரசுரம் செய்கிறோம்.

“சுஹதாக்கள் தினம்”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s