இது நம்ம ஊரு

kattankudy-jpg-1வாடகைக்குக் கடைகள் இருக்கு

கடைகள் வாங்கவும் ஆட்கள் இருக்கு

தொழில் செய்யத்தான் ஆளில்லை

இது நம்ம ஊரில!

– MJ

kattankudy-jpg-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s