மக்கா ஹரத்தில் பெண்கள் சீட்டு விளையாடியதால் சர்ச்சை!

  • MJ

4-women-playing-card-in-haram-1 saudiமக்கா: கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு பதினொரு மணியளவில் மக்கா ஹரத்திற்குள் முகமூடிய நான்கு பெண்கள் உட்கார்ந்து சீட்டு விளையாடியதால் இவ்விடயம் உலகளவில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அல்லாஹ்வினாலும், நபி (ஸல்) அவர்களினாலும் புனித, பிரதானமான ஆலயமாகப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட இவ்விடத்தில் பொழுது போக்கும் இப்பெண்களின் இவ்விடயம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

4-women-playing-card-in-haram-1 saudi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s