“பிரதேச சபை தேர்தலில் எமது வேட்பாளர்களுக்கே வாக்களிக்க வேண்டும்” வாழைச்சேனை மக்களிடம் அமீர் அலி பகிரங்க வேண்டுகோள்

– ஓட்டமாவடி அஹமட் இர்ஷாட்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s