இராஜாங்க அமைச்சர் ஹிஸ்புல்லாஹ்வுக்கு கிழக்கு முதலமைச்சர் பதில்

  • CM Media

காத்தான்குடி புதிய நகர சபைக்கட்டம் யாரால் கொண்டு வரப்பட்டது-இராஜாங்க அமைச்சர் ஹிஸ்புல்லாஹ்வுக்கு கிழக்கு முதலமைச்சர் பதில் (வீடியோ) இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s