ரமழான் தலைப்பிறை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

moonடோஹா: புனித ரமழான் மாதத்திற்கான தலைப்பிறை மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் இன்று மாலை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் தற்பொழுது வெப்பமான காலநிலை தொடர்வதால் பிறை பார்ப்பதற்கான சிக்கல்கள் இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s