இவ்வார மின்னல் நிகழ்ச்சியில் பொறியியலாளர் ஷிப்லி பாறுக்

  • எம்.ரீ. ஹைதர் அலி

minnal-shibly2016.11.20ஆந்திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6.00 மணிக்கு நடைபெறவுள்ள இவ்வார சக்தி தொலைக்காட்சியின் மின்னல் நிகழ்ச்சியில் கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் பொறியியலாளர் எம். ஷிப்லி பாறுக் கலந்துகொள்கின்றார்.

minnal-shibly

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s