டுபாய்-அபுதாபி நகரங்களுக்கிடையே ஒலியைவிட வேகமான போக்குவரத்துத் திட்டம்

Dubai டுபாய்: டுபாயிலிருந்து அருகாமையில் உள்ள அபுதாபிக்கு ஏறக்குறைய இரண்டு மணி நேரமாக உள்ள பயணத்தை 12 நிமிடங்களாக குறைக்கும் ஒலி வேகத்தை விட துரிதமான (சூப்பர்சோனிக்) போக்குவரத்து அமைப்பை உருவாக்குவது தொடர்பாக மதிப்பீடு செய்யும் ஓர் ஒப்பந்தத்தில் அமெரிக்க நிறுவனத்துடன் உடன்படிக்கை செய்ய துபாய் அரசு ஒப்புக் கொண்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், மணிக்கு 1100 கிலோ மீட்டருக்கும் வேகமாக செல்லக்கூடிய அழுத்தம் குறைக்கப்பட்ட குழாய்கள் மூலம் வடிவமைக்கப்பட்ட விமான எரிபொருள் அகற்ற கொள்கலன் உந்துவதற்கு தேவையான அமைப்பை பயன்படுத்தி,  ‌லொஸ் வேகாஸ் பாலைவனப் பகுதிக்கு வெளியே ஹைப்பர்லூப் 1, என்ற இந்த அமெரிக்க நிறுவனம் ஒரு முதல் பொது சோதனையை மேற்கொண்டது.

Dubai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s