ஜனாஸா அறிவித்தல்

img_6272காத்தான்குடியைச் சேர்ந்தவரும்1973 ஆம் ஆண்டு முதல் ஜாமியாஹ் நாளீமியா மஸ்ஜித் பராமரிப்பாளராகவும் முஅத்தினாகவும் 43 வருடங்கள் பணி புரிந்த அல் ஹாஜ் அப்துல் கபூஃர் (கபூஃர்) நானா இன்று வபாத் ஆனார், இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்,

எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அவரது பணியையும் நல் அமல்களையும் அங்கீகரித்து, பாவங்களை மன்னித்து உயரிய சுவன வாழ்வை வழங்குவானாக!

படஉதவி: முகநூல்

img_6272

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s