ஶ்ரீலங்கனாக மாறும் மிஹின்லங்கா

Plane mihin கொழும்பு:  மிஹின்லங்கா விமான சேவை பெயர்மாற்றம் செய்யப்பட்டு ஸ்ரீலங்கன் எயார் லைன்ஸ் நிறுவனத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. விமானங்களில் மிஹின் லங்கா எனப் பெயர் பொறிக்கப்பட்ட எழுத்துக்கள் வர்ணப்பூச்சுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s