‘தெஸ்ஸர’ பண்டிகையில் “அபாயி”கள்!

muslim-women-hyderabadஹைதரபாத்: உலகிலுள்ள இந்துக்களின் ஓர் பிரிவினர் தெஸ்ஸர பண்டிகையினை தற்பொழுது அனுஷ்டிட்டு வருகின்றனர். இந்தியா, ஹைதரபாத்தில் இடம்பெற்ற தெஸ்ஸர பண்டிகைக்கான ஏற்பாடுகளில் கலந்துகொள்ளும் அபாயா அணிந்த இரு முஸ்லிம் நங்கையர்களையே (அபாயி) இங்கு காண்கிறீர்கள்.

muslim-women-hyderabad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s