இலங்கையில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட அதி விலையுயர்ந்த கார் இதுதான்

carகொழும்பு: இலங்கையில் பிரபலங்களுக்காக இறக்குமதி செய்யப்பட்ட கார்களுள் அதி உயர்விலையுடைய கார் இதுதான். ‘ரோல்ஸ் ரொய்ஸ்’- “ரெய்த்” ரக கார் (என்ஜின் அளவு 6.6) ஒன்றே இலங்கையில் முதன் முதல் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது

.

car

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s