வாழ்வாதார/தொழில் உதவி காேரல்

sanoos-valaichenaiஅகமட் லெவ்வை
முகம்மட் சனுஸ்
வியாபாரியார் வீதி,
பிறைந்துரைச்சேனை,
வாழைச்சேனை

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்

மேற்படி விலாசத்தில் வசிக்கும் நான், கட்டார் நாட்டில் பனிபுரியும் பாேது விபத்துக்குள்ளாகியதன் காரணமாக முள்ளந்தண்டு உடைந்ததன் விளைவாக சுமார் 10 வருடங்களாக நடக்க முடியாமல் தாெழில் எதுவும் செய்ய முடியாமல் கஸ்டப்படுகிறேன். வயாேதிப பெற்றோரோடு தங்கி வாழ்ந்து வரும் நான் பூரனப்படுத்தப்படாத வீட்டில் மழை, வெயில் காலங்களில் மிகவும் கஸ்டப்படுகிறேன்.

மேலும் எனது சிகிச்சைக்காகவும் அன்றாட ஜீவனாேபாயத் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து காெள்ள முடியாமல் கஸ்டப்படுகிறேன்.

sanoos-valaichenai

எனவே தாங்கள் எனது நிலையை நேரில் வந்து அவதானித்து, தங்களால் முடிந்த உதவியையாே அல்லது வாழ்வாதார தாெழில் ரீதியான உதவி ஒன்றையாே பெற்றுத்தறுமாரு தயவாய்க்கேட்டுக் காெள்கிறேன்.

அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள்புரிவானாக!

இப்படிக்கு,

சனுஸ்

MB- 0756056396

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s