ஐ.தே.கட்சியின் காத்தான்குடி மத்திய குழுவின் புதிய நிர்வாகிகள்

UNP– புவி. எம்.ஐ. ரஹ்மதுல்லாஹ்

காத்தான்குடி: ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் காத்தான்குடி மத்திய குழுக்கூட்டம் கடந்த 14.08.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றபோது, ஐ.தே.கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அல்ஹாஜ் கபீர் ஹாசிம் அவர்களினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் கட்சியின் வளர்ச்சி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட மாவட்ட செயற்பாட்டாளர் எம்.எஸ்.எம். ஷாபி அவர்களும் சிறப்பு அதிதியாகக் கலந்து கொண்டார்.

இவர் முன்னிலையில் காத்தான்குடிப் பிரதேச ஐ.தே.கட்சியின் மத்திய குழு நிர்வாகிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.

மத்திய குழுவின் தலைவராக அகில இலங்கை சமாதான நீதவானும், காத்தான்குடி முகைதீன் மெத்தைப்பள்ளிவாசல் நம்பிக்கையாளருமான ஜனாப். கே.எம்.எம். அலியார் மீண்டும் ஏகமனதாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டார். இவர், கடந்த 1977ம் ஆண்டிலிருந்து இம்மத்திய குழுவின் தலைவராக தொடர்ச்சியாக செயற்பட்டு வருகின்றார்.

உப தலைவராக, ஓய்வு பெற்ற கிராம உத்தியோகத்தரும், அகில இலங்கை சமாதான நீதவானுமான அல்ஹாஜ் எம்.எஸ். உமர்லெப்பை தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

பொதுச் செயலாளராக ஆசிரியர் ஜனாப். ஏ.எல்.ஏ. கையூம் BA அவர்களும், உப செயலாளராக ஜனாப். ஏ.எம். ஆதம்பாவா jP அவர்களும் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.

UNP

பொருளாளராக வர்த்தகர் ஜனாப். கே.எம். ஹயாத்து முகம்மது அவர்களும், உப பொருளாளராக வர்த்தகர் அல்ஹாஜ் எம்.வை.ஏ. றஸாக் (லக்கி) அவர்களும் சபையோரால் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.

மத்திய குழுவின் சிறப்பு ஆலோசகராக ஐ.தே.கட்சியின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயற்பாட்டாளர் ஜனாப். எம்.எஸ்.எம். ஷாபி அவர்களும், தவிசாளராக முன்னாள் ஐ.தே.கட்சியின் வேட்பாளரும் வர்த்தகருமான அல்ஹாஜ் எம்.எல்.எம். மஹ்ருப் அவர்களும், பிரச்சாரச் செயலாளராக அகில இலங்கை சமாதான நீதவானும், பத்திராதிபருமான புவி. எம்.ஐ. றஹ்மதுழ்ழாஹ்வும் சபையோரால் ஏகமனதாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.

UNP1

செயற்குழு உறுப்பினர்களாக முன்னாள் பட்டின ஆட்சி மன்ற உறுப்பினரும், ஐ.தே.கட்சியின் வேட்பாளருமான ஜனாப். எம்.எல். அஹமட்லெப்பை; முன்னாள் கிராம உத்தியோகத்தர் அல்ஹாஜ் வை.எம். சாலிஹு சமூக செயற்பாட்டாளர் ஜனாப். எச்.எம். வஹாப் ஆகியோரும் மேலதிக உறுப்பினர்களாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s