50 கிலோ நிறையுடைய மரவெள்ளிக் கிழங்கு

maravelliகம்பளை: கம்பளை சீஹக பிட்டி பிரதேசத்தில் வீட்டில் ஒரு வருட காலமாக வளர்த்த வந்த மரவள்ளி கிழங்கு 50 கி.கி. எடையைக் கொண்டிருந்ததாக வீட்டின் உரிமையாளர் கூறுகிறார். இக்கிழங்கைப் பார்வையிட பொதுமக்கள் சென்றுவருகின்றனர்.

maravelli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s