ஹிஜ்ரி 1437 – 27.05.2016ம் திகதி நடைபெற்ற ஜம்இய்யாவின் பொதுச்சபைக் கூட்டத்தின்போது தெரிவு செய்யப்பட்ட புதிய நிர்வாக சபை உறுப்பினர்கள்

jammiyya 2ஆயுட் காலத் தலைவர் : மௌலவி ILM முஸ்தபா (பஹ்ஜி)

01. தலைவர் : மௌலவி MI. அப்துல் கையூம் (ஷர்க்கி) BA

02. செயலாளர் : அஷ்ஷெய்க் MCM. றிஸ்வான் (மதனி) BA

03. பொருளாளர் : மௌலவி NM. சிறாஜூதீன் (பலாஹி)

04. உப தலைவர்கள் (01) : மௌலவி MIM. முபாறக் (பலாஹி)

(02) : மௌலவி MIM. நழீம் (பலாஹி) JP

06. உப செயலாளர் : மௌலவி UM. ஷாஜஹான் (பலாஹி) BA

07. உப பொருளாளர் : மௌலவி A. மனாப்தீன் (பலாஹி) BA

நிர்வாக உறுப்பினர்கள்:

1. மௌலவி AM.ஹாறூன் (றஷாதி)

2. மௌலவி MUM. இக்பால் (பலாஹி)

3. மௌலவி SLM. நஷ்மல் (பலாஹி) BA

4. மௌலவி SMM. முஸ்தபா (பலாஹி)JP

5. மௌலவி SM. றமீஸ் (ஜமாலி) BA

6. அஷ்ஷெய்க் AGM ஜெலீல் (மதனி) BA

7. மௌலவி MM. அக்ரம் (பலாஹி)

8. மௌலவி MA. காலித் ஹஸன் (பலாஹி) JP

9. மௌலவி MM. வலீத் (பலாஹி)

10. மௌலவி AGM. கன்ஸூல் இர்பான் (பலாஹி)

11. அஷ்ஷெய்க் MIM. பஷீர் (மதனி) BA

12. அஷ்ஷெய்க் MAC ஸெய்னுலாப்தீன் (மதனி) BA

13. மௌலவி ULM. அஸ்ஹர் (ஜமாலி)

14. அஷ்ஷெய்க் AR. ஜிப்ரி (மதனி)BA

15. மௌலவி AA. அப்துர் றஹ்மான் (பலாஹி)

16. மௌலவி AM. இல்யாஸ்; (ஜமாலி) BA

17. அஷ்ஷெய்க் CMM அமானி (நளீமி)BA

18. சம்மேளனச் செயலாளர்: அஷ்ஷெய்க் ALM ஸபீல் (நளீமி) BA

ஆலோசகர்கள்:

1. அஷ்ஷெய்க் AM. அலியார் (றியாதி) BA

2. மௌலவி MHM. புஹாரி (பலாஹி) BA

3. மௌலவி AM. அப்துல் காதர் (பலாஹி) JP

4. மௌலவி MM. முஹ்யித்தீன் (பலாஹி)

5. அஷ்ஷெய்க் TMM அன்ஸார் (நளீமி) SLAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s