பங்குச் சந்தைக்கு வரும் சவுதியின் பெரு வணிக நிறுவனமான அரம்கோ!

saidia-aramcoறியாத்: அரசுக்கு சொந்தமான எண்ணெய் நிறுவனமான அரம்கோவின் பங்குகளை விற்பதன் மூலம் இரண்டு ட்ரில்லியன் டொலர்கள் பெறுமதியான பங்குச்சந்தை நிறுவனத்தை உருவாக்க நினைக்கிறது சவுதி அரேபியா. இந்த நகர்வின் மூலம் அந்த நிறுவனம் உடனடியாக உலகின் மிகப்பெறுமதியான நிறுவனமாக உருவெடுக்கும்.

அதனது அடுத்த போட்டியாளரான அப்பிளைவிட அது நான்கு மடங்கு பெரிதாக இருக்கும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s