நுவரெலியா ட்ரிப்

Nuwara eliyaதங்க அறைக் கூலி
தங்க விலை சொல்வார்
சிங்கிள் ரூமுக்குள்
தங்குவார் பத்துப் பேர்

பொழுது புலர் காலை
போருக்குச் செல்வது போல்
பழுதான பாத்றூமில்
படையணி காக்கும்

சுபஹுக்கு ஒளுச் செய்ய
சுடு தண்ணி இல்லாட்டி
தண்ணீரைத் தொட்டு
தடவி ஒளு எடுப்பார்

செல்லும் இடமெல்லாம்
ஷெல்பி மழை கொட்டும்
மல்லாக்கப் படுத்து
மப் அடிப்பார் சில பேர்கள்

Nuwara eliya

மாட்டு நாற்றத்தில்
மாட்டி நிற்கையிலே
வீட்டில் குடித்த பாலும்
வெளியே வரப் பார்க்கும்

கடையில் தின்றால்
காசு போகுமென்று
இடையில நிற்பாட்டி
இருப்பதை சமைப்பார்

தொழுகை தூரமாகும்
தொப்பி ஓரமாகும்
இன்ஸ்டண்ட் பத்வாக்கள்
இண்டனெட்டில் சேர்ச் ஆகும்.

சுற்றுலா சென்றாலும்
சற்றும் பிறழாமல்
பற்றுடன் இருப்போர்கள்
பாராட்டுக்குரியவர்கள்.

– முகமட் நிஷவ்ஸ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s