நாட்டில் ஒருவித தோல் நோய் பரவுகிறது மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும்

skin medicalகொழும்பு: பூச்சிகளால் பரவும் ஒருவிதமான தோல்நோய் நாடளாவிய ரீதியில் பரவிவருவதாக பேராதெனிய பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீடத்தின் பேராசிரியர் எஸ்.ஏ.எம்.குலரத்ன தெரிவித்தார்.” லீஸ் – மெனய்சிஸ்” எனப்படும் குறித்த நோயைக் குணப்படுத்துவதற்கு சில நாட்களாகும் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

இதேவேளை, இந்த தோல் நோய் இந்தியாவில் பொதுவாக காணக்கூடியதாக உள்ளதாகவும், அண்மைய காலங்களில் இதன் தாக்கம் இலங்கையில் அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

skin medical

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s