பத்தாயிரம் பேருக்கும் அதிகமானவர்களை பலியெடுத்த பிலிப்பைன்ஸ் சூறாவளியின் பின்னரான காட்சிகள்

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s