அக்கரைப்பற்று: உலர் உணவுப்பொதிகள் வினியோகம்

நூருல் ஹுதா உமர்

அக்கரைப்பற்று சகாத் நிதியம்,ஜம்மியத்துல் உலமா சபை, பள்ளிவாசல்கள் மற்றும் சமூக நிறுவனங்கள் இணைந்து தேவையுடைய சுமார் 5000 குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப்பொதிகளை வழங்கிவைத்தனர்

இதில் அக்கரைப்பற்று பெரிய பள்ளிவாசலின் தலைவர் எஸ் எம் சபீஸ், சகாத் நிதியத்தின் தலைவர் ரஹ்மத்துல்லாஹ் மௌலவி, ஜம்மியத்துல் உலமா சபையின் தலைவர் கலாமுல்லாஹ் மௌலவி, ஹபீப் மௌலவி மற்றும் அதன் உறுப்பினர்கள் பொது நிறுவனங்களின் அங்கத்தவர்கள் போன்றோரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s