முல்லைத்தீவில் மீட்கப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான மோட்டார் குண்டுகள்

முல்லைத்தீவு, முள்ளியவளை வித்தியானந்தா கல்லூரி விளையாட்டு மைதானத்தில், புதைக்கப்பட்ட நிலையில் காணப்பட்ட பாவனைக்குதவாத நூற்றுக்கணக்கான மோட்டார் குண்டுகள் மீட்கப்பட்டன.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s