காத்தான்குடி தற்போதைய நிலவரம்

மழை தொடர்கிறது. வெள்ளம் ஓடிக்கொண்டிருக்குறது.

பல குடும்பங்கள் இடம்பெயர்ந்துள்ளனர்.

நிவாரணப் பணிகளை சில இளைஞர் அமைப்புக்கள் முன்னெடுக்கின்றன.

இதுவரை எந்தவொரு அரசியல்வாதிகளோ, கட்சிகளோ பாதிக்கப்பட்டுள்ள காத்தான்குடி மக்களுக்கு நிவாரணம் தொடர்பான தனது நிலைப்பாட்டினைத் தெரிவிக்கவில்லை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s