புதிய அங்கீகாரங்களுடன் அமேசன் உயர் கல்விநிறுவனம்

புதிய பாடநெறிகளை, வித்தியாசமான முறையில்அறிமுகம் செய்வதில் அமேசன் உயர் கல்விநிறுவனம் முன்னிலை வகிக்கின்றது.

எதிர்கால தேவை கருதி எவ்வாறானபாடநெறிகளுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என அறிந்து அந்த பாடநெறிகளைஅறிமுகப்படுத்திவருகின்றது அமேசன் உயர் கல்விநிறுவனம்.11/09/2020 அன்று சர்வதேச அமைப்பான EDHAT UK உடனும் இலங்கை தொழில் பயிற்சிஅதிகாரசபை (VTA ) உடனும் இணைந்து E PLUS Certification Project என்னும் திட்டத்துடன்அமேசன் உயர் கல்வி நிறுவனம் இணைந்துள்ளது. இதனூடாக மாணவர்களுக்கு கணணித்துறையில்பல சர்வதேச ரீதியில் அங்கீகாரங்கள் கொண்ட பலபாட நெறிகளை உள்நாட்டிலேயே பயிலக்கூடியவசதிகளை ஏற்படுத்தித்தந்துள்ளது.
இந்த சான்றிதழ்கள் இலங்கை தொழில் பயிற்சிஅதிகாரசபையினூடாக வழங்கப்படுவதால், தேசியமட்டத்தில் அங்கீகாரமானதாகும்.

இந்த ஒப்பந்தத்தினை EDHAT UK அமைப்பின்இலங்கைக்கான தலைமை அதிகாரி கலாநிதிஜனகன் அவர்களும்
அமேசன் உயர் கல்வி நிறுவனத்தின்நிறைவேற்றுப்பணிப்பாளர் திரு இல்ஹாம்மரைக்காரும் கொழும்பில் செய்துகொண்டனர்என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் அமேசன் உயர் கல்வி நிறுவனம் பின்வரும்அங்கீகாரங்களையும் கொண்டுள்ளது.

1) மூன்றாம் நிலை தொழிற்கல்விஆணைக்குழுவினால் பதியப்பட்டுள்ளது(P01/0854).

2) பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைகுழுவினால்அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல பல்கலைக்கழகங்களின்அங்கீகாரம்

3) FITIS என்ற கணனித்துறை சம்மேளனத்தின்பதியப்பட்ட கல்வி நிறுவனம்.

4) எமது பாடநெறிகள் அனைத்தும் IPA(UK) என்னும் சர்வதேச அமைப்பினால் அங்கீகாரம்பெற்றது..
(WWW.IPAUK.ORG.UK)

ஆகவே இவ்வாறான அங்கீகாரங்களை கொண்டஎமது அமேசன் உயர் கல்வி நிறுவனத்தில் நீங்கள்பயின்றால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சான்றிதழ்கள்தேசிய மற்றும் சர்வதேச அங்கீகாரங்களைகொண்டதாகும்.

எமது ஏனைய சேவைகள்

A ) பாடநெறியினை நிறைவு செய்த பின்தொழிலான்மை பயிற்சிகள், மற்றும் தொழில்வாய்ப்புக்கள்

B ) Diploma பாடநெறிகளை நிறைவு செய்த பின்HND(UK) பாடநெறியினை தொடரலாம். அதன்பின் பட்டப்படிப்பின் இறுதி ஆண்டிற்குஇணையலாம் (Final year degree)

C ) உயர்கல்விக்காக வெளிநாட்டுபல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடமாற்றம்

D ) IPA UK இனால உறுதிசெய்யப்பட்ட UK சான்றிதழ்கள்.


எமது பாடநெறிகள் :

Diploma In Teacher Training
Diploma In Montessori and Early Childhood Education
Diploma In Psychology and Counselling
Business management
Diploma in Spoken English
Care Giver Training
Child Care Center Operator
IELTS


E Plus certified Programs :

Computer Application
Computer Assistant
Hardware Specialist
Multimedia Specialist
Web Specialist

Degree Division :

பல்கலை கழக மானிய ஆணைக்குழுவினால்அங்கீரிக்கப்பட்ட பட்டப்படிப்புகளை நாம் நடத்திவருகிறோம்.
(3 வருட அல்லது ஒரு வருட (Topup).

Bachelor Education (BED)
Bachelor Arts (BA)
Bachelor of Psychology
Bachelor of Tamil
Bachelor of Business Management
Bachelor In Accounting
Bachelor In Social Science
Bachelor In Teaching
Bachelor In Marketing


பல துறைசார்ந்த விரிவுரையாளர்களை கொண்டுவகுப்புகள் நடைபெற்றுகின்றன.

வெகு விரைவில் அமேசன் உயர் கல்வி நிறுவனம்தனது 10 வருட நிறைவை கொண்டாடும் முகமாகதனது பெயரை அமேசன் கெம்பஸ் (Amazon Campus) என பெயர் மாற்றம் செய்யும் நிகழ்வும்நடைபெறவுள்ளது. என்பதனையும் மாணவர்களுக்குகூறிக்கொள்வதில் பெருமிதம் அடைகிறது.

மேலதிக விபரங்களுக்கு :
AMAZON COLLEGE PVT LTD,
294-2/1, Galle Road,
Colombo 4
Sri Lanka
0114-386-126.
0765-204-604
info@amazoncollege.lk
www.amazoncollege.lk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s