கலீலுர் ரஹ்மான் காலமானார்

இலங்கை துறை முக அதிகாரசபையில் உயர் பதவியும், இலங்கை வானொலி கூட்டுத்தாபனத்தின் செய்தி வாசிப்பாளருமாகிய சம்மாந்துறையைச் சேர்ந்த AC. கலீலுர் ரஹ்மான் காலமானார் காலமானார்.

இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s