நன்றி தெரிவிக்க பசீர் சேகு தாவூத் காத்தான்குடி வருகை

தனக்கு வாக்களித்த ஆதரவாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்காக நேரில் சென்று நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொண்டார் ஐக்கிய சமாதான கூட்டமைப்பின் தவிசாளரும், செயலாளர் நாயகமுமான பசீர் சேகு தாவூத்.

இடம்: பத்ரிய்யா ஜும்ஆ பள்ளிவாயல், காத்தான்குடி 5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s