காத்தான்குடி மெத்தைப்பள்ளிக்குள் அரசியல் காடைத்தனம்

S.L.M.C மட்டக்களப்பு மாவட்ட பா.உ.ஆக தெரிவு செய்யப்பட்ட ஹாபீஸ் நசீர் அஹமட் இன்று மாலை காத்தான்குடி மெத்தைப்பள்ளி வாயலுக்கு உரை நிகழ்த்த வந்த போது சிலர் அவரை வரவேண்டாம் என தடுத்ததையடுத்து பள்ளி வாயலுக்குள் அமளி துமளி ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து ஹாபீஸ் நசீர் பள்ளிஸாயலை விட்டு வெளியேறினார்.

அல்லாஹ்வின் இல்லத்தில் இந்த காடைத்தனம் அரங்கேறியிருப்பது கவலையளிக்கிறது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s