சவுதி அரச குடும்பத்தில் பலருக்கு கோவிட் 19 தொற்று

றியாத்: சவுதி அரச குடும்பத்தில் பலருக்கு கோவிட் 19 தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s