காத்தான்குடி-03, கடற்கரை வீதியில் ஹபீப் றகுமான் (வயது 32) எனும் 02 பிள்ளைகளின் தந்தை தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் ஜனாஸாவாக மீட்பு!