இரண்டு பிள்ளைகளின் தந்தை தூக்கிட்டு மரணம்

காத்தான்குடி-03, கடற்கரை வீதியில் ஹபீப் றகுமான் (வயது 32) எனும் 02 பிள்ளைகளின் தந்தை தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் ஜனாஸாவாக மீட்பு!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s