பாரூக் நானா காலமானார்

அகில இலங்கை கால்பந்தாட்ட சங்கத்தின் உப தலைவரும் காத்தான்குடி கால்பந்தாட்ட சங்கத்தின் உப தலைவரும் சன்றைஸ் விளையாட்டுக்கழக மூத்த வீரருமான சகோதரர் NT Farook அவர்கள் மாரடைப்பு காரனமாக வபாத்தானார்கள் இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s