அகில இலங்கை கால்பந்தாட்ட சங்கத்தின் உப தலைவரும் காத்தான்குடி கால்பந்தாட்ட சங்கத்தின் உப தலைவரும் சன்றைஸ் விளையாட்டுக்கழக மூத்த வீரருமான சகோதரர் NT Farook அவர்கள் மாரடைப்பு காரனமாக வபாத்தானார்கள் இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.