அநுராதபுரத்தில் 6,000 தபால் வாக்கு விண்ணப்பங்கள் நிராகரிப்பு

அநுராதபுர  மாவட்டத்தில்  தபால் மூல வாக்குப்பதிவுக்காக  விண்ணப்பித்த  விண்ணப்பங்களில்  6000  விண்ணப்பப்படிவங்கள்  நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக  அநுராதபுரம்  மாவட்ட   அரசாங்க  அதிபர்  ஆர்.எம்.வன்னினாயக்க  தெரிவித்தார். இம்முறை  ஜனாதிபதித்  தேர்தலின்  போது  தேர்தல்  கடமைகளில்  ஈடுபடுவதற்காக  எதிர்பார்க்கும்  தபால்  மூல  வாக்குப்பதிவுக்காக  விண்ணப்பித்துள்ள  ஐம்பத்து மூவாயிரம்  (53000) விண்ணப்பப்படிவங்களிலேயே  ஆறாயிரம்  விண்ணப்பப்படிவங்கள்  சில   குறைபாடுகள் காரணமாக  நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது  என  அரசாங்க  அதிபர்  மேலும்  தெரிவித்தார். 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s