எதிர்வரும் நவம்பர் 16ஆம் திகதி நடைபெறவிருக்கும் ஜனாதிபதித் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக நேற்று நண்பகல் 12 மணிவரை 41 பேர் கட்டுப்பணம் செலுத்தியுள்ளனர். அரசியல் கட்சிகள் சார்பில் 19 பெரும் சுயேச்சைகளாக 22 பேரும் கட்டுப்பணம் செலுத்தியுள்ளனர்.  

கட்டுப்பணம் செலுத்தியவர்கள் விபரம் வருமாறு:  

கட்சிகள் சார்பில்  

* சஜித் பிரேமதாச: ஜனநாயக தேசிய முன்னணி 
* நந்தசேன கோத்தாபய ராஜபக்ஷ: பொதுஜன பெரமுன 
* திருமதி அஜந்தா விஜேசிங்க பெரேரா: இலங்கை சோசலிச கட்சி 
* வெலிசரகே சமன பிரசன்ன பெரேரா: எங்கள் மக்கள் சக்தி கட்சி 
* ஆரியவன்ச திசாநாயக்க: ஜனநாயக ஐக்கிய தேசிய முன்னணி 
* சிறிதுங்க ஜயசூரிய: ஐக்கிய சோசலிசக் கட்சி 
* பெத்தேகமகே நந்தமித்ர: நவசமசமாஜக்கட்சி 
* சரத் மனமேந்திர: நவசிஹல உறுமய
* பல்லேவத்த கமராலகே றொஹான் பல்லேவத்த: ஜாதிக சங்வர்தன பெரமுன
* நம்புநாம நாணயக்கார வஜிரபானி விஜேசிரிவர்தன: சோசலிச சமத்துவ கட்சி
* ஏ. எஸ். பி. லியனகே: இலங்கை தொழிற்கட்சி
* பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரோ: ஜனசெத்த பெரமுன
* ஜயந்த லியனகே: சிங்கள தீப தேசிய முன்னணி
* துமிந்த நாகமுவ: முன்னிலை சோசலிச கட்சி
* மகேஸ் சேனாநாயக்க: தேசிய மக்கள் கட்சி
* அருண டி. சொய்சா: ஜனநாயக தேசிய அமைப்பு
* பிரியந்த முனஹத் எதிரிசிங்க: ஒக்கொம வெசியொ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு
* நாமல் ராஜபக்ஷ: தேசிய ஒற்றுமை முன்னணி
* சுப்ரமணியம் மணிரத்னம்: அபே ஜாதிக பெரமுன

சுயேச்சையாக கட்டுப்பணம் செலுத்தியோர்

* ஜயந்த கெட்டகொட பெரேரா
*
சிறிபால அமரசிங்க
*
அப்பரெக்கே பஞ்ஞானந்த தேரோ
*
வர்ணகுல சூரிய மில்ரோய் சர்தியல் பெர்னாண்டோ
*
அநுரகுமார திசாநாயக்க
*
சந்திரசேகர ஹேரத் சமன்சிறி
*
சரத் கீர்த்திரத்ன
*
சமிந்த அநுருத்த
*
சமரவீர வீரவன்னி
*
அசோக வடிகமங்காவ
*
பஷீர் சேகுதாவூத்
*
ஐதுருஸ் முஹம்மத் இலியாஸ்
*
பியசிறி விஜேநாயக்க
*
ரஜீவ விஜேசிங்க
*
குமார வெல்கம
*
சமல் ராஜபக்ஷ
*
அஜந்த டி சொய்சா
*
எம். கே. சிவாஜிலிங்கம்
*
எம். எல். . எம். ஹிஸ்புல்லாஹ்
*
. எச்.எம். அலவி
*
திஸ்ஸகுட்டி ஆரச்சி
*
மஹீபால ஹேரத்

(எம். ஏ. எம். நிலாம்)