12.5 கிலோகிராம் சமையல் எரிவாயுவின் விலை இன்று நள்ளிரவு முதல் 251 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.