மேல் மாகாண ஆளுநராக ஏ.ஜே.எம்.முஸம்மில் நியமனம்

மேல் மாகாணத்திற்கான புதிய ஆளுநராக .ஜே.எம்.முஸம்மில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் இன்று ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்தார்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s