தமது மதம் சாராத  ஏனை­­வர்­களை அழிக்­­  வேண்டும் என்ற அடிப்­படை கொள்­கையில் செயற்­படும் 30 முதல் 40 ஆயிரம் முஸ்லிம்கள் இந்த நாட்­டுக்குள் உள்­ளனர். இன்று இவர்­களின் மூல­மாக அச்­சு­றுத்தல் இல்­லா­து­  போ­னாலும் எதிர்­கா­லத்தில் அச்­சு­றுத்தல் உள்­ளது என அமைச்சர் சம்­பிக்க ரண­வக்க சபையில் தெரி­வித்தார்

மக்கள் விரும்­பா­விட்­டாலும் கூட தேசிய பாது­காப்பை கருத்தில் கொண்டு அவ­­­கால சட்­டத்தை ஏற்­றுத்தான் ஆக­வேண்டும் எனவும் அவர் குறிப்­பிட்டார் பாரா­ளு­மன்­றத்தில் நேற்று வெள்­ளிக்­கி­ழமை அவ­­­கால சட்­டத்தை நீட்­டிக்கும் விவா­தத்தில் கலந்­து­கொண்டு கருத்து தெரி­விக்கும் போதே அவர் இதனைக் குறிப்­பிட்டார்

இலங்­கையர் என்ற உணர்வு இல்­லாத அரா­பிய கொள்­கையில் உள்­­வர்கள் உள்­ளனர். இவர்கள் அனை­வரும் தவி­ர்த்து இலங்­கையில் முஸ்­லிம்­­ளாக அதேபோல் ஏனைய மத இனத்­­வரை அங்­கீ­­ரித்து அவர்­­ளுடன் அமை­தியா வாழும் முஸ்­லிம்­களும் உள்­ளனர். 

இவ்­வாறு ஐந்து பிர­தான பிரி­வாக உள்­ளனர். இவர்களை கருத்தில் கொண்டு செயற்பட வேண்டும். இதில் அச்சுறுத்தலான பிரிவுகளை இல்லாதொழிக்க வேண்டும்.  இன்று அச்சுறுத்தல் இல்லாதுபோனாலும் கூட எதிர்காலத்தில்  அச்சுறுத்தல் ஏற்படலாம். இந்த நாட்டுக்கு ஏற்ற சூழலை உருவாக்க வேண்டும். இதில் சகல தரப்பும் இணைந்து செயற்பட எனவும் தெரிவித்தார்.