உலகின் முதல் ஹோல்லெஸ் ஸ்மார்ட்போன்

phoneஉலகின் முதல் ஹோல்லெஸ் ஸ்மார்ட்போன் மீஸு ஜீரோ மாடலை மீஸு நிறுவனம் அண்மையில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த மிரட்டலான ஹோல்லெஸ் மீஸு ஜீரோ ஸ்மார்ட்போன் இல் ஒரு துளைகள் கூட கிடையாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த ஹோல்லெஸ் ஸ்மார்ட்போன் இல் பட்டன்கள் மற்றும் போர்ட்களுக்கென எந்தத் துளை அனுமதியும் வழங்கப்படவில்லை என்பதே சிறப்பு.

Read the rest of this entry »