காத்தான்குடி கல்விக் கோட்டத்திலுள்ள சகல பாடசாலை மாணவர்களுக்கான சீருடை வவுச்சர் வழங்க ஏற்பாடு

.எல்.டீன்பைரூஸ்

காத்தான்குடி: காத்தான்குடி கல்விக் கோட்டத்திலுள்; சகல பாடசாலை மாணவர்களுக்கான இலவச சீருடை வவுச்சர் (18.12.2018 செவ்வாய்) இன்று முதல்  மட்டக்களப்பு மத்தி வலயக் கல்வி பணிமனையூடாக வலயத்தின சகல பாடசாலை அதிபர்களிடம் வழங்கப்படுவதாக காத்ததான்குடி பிரதேசக் கல்விப் பணிப்பாளர் எம்..சீ.எம்.பதுர்தீன் தெரிவித்தார்.
நாடு பூராகவுமுள்ள கல்விப் பணிமனையூடாக பாடசாலை மாணவர்களுக்கான சீருடை வவுச்சர் வழங்க கல்வி அமைச்சு நடவடிக்கை மேற் கொண்டுள்ளது என்பதும் குறிப்படத்தக்கது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s