கஃபாவில் மலக்கு இறங்கும் காணொளியும் புத்தி சுவாதீனமற்ற நம்மவர்களும்

12344056862072399652rofi_April_s_Fool.svg.hi[1]MJ

லண்டன்: தற்பொழுது இந்த ரமழானின் (2018) 27ம் இரவு கஃபாவில் மலக்கு ஒருவர் இறங்குவது போல் ஒரு காணொளி வட்ஸ்அப் இலும் முகநூலிலும் பரப்பப்பட்டு வருகிறது. “மாஷா அல்லாஹ்”, “அல்லாஹு அக்பர்” என்று புத்திசுவாதீனமற்ற எம்மவர்களால் வியக்கப்படுகிறது.

இவ்வாறான போலியான காணொளி 2010ம் ஆண்டு முதன்முதலாக வௌியானது

மலக்குமார்களை, நபிமார்களைத் தவிர சாதாரண மனிதர்கள் காணமுடியாது.

நாம் வாணவர்களைக் கண்டால் அது எமது தவணை முடியப் போகின்றது என்று அர்த்தம்.

உலகக் கிண்ணம் வந்தால் லயனல் மெஸ்ஸி இஸ்ரேல் கொடியுடன் நிற்பது போன்ற படங்கள் வௌியாவதும், பலஸ்தீன் கொலைகளில் சிரியாவின் படங்களைப் புணைவதும் சமுகவலைத்தளபயனாளர்களின் பலவீனமாகும்.

புத்திசுவாதீனமற்றவர்களாக மென்மேலும் தங்களை நிரூபிக்காமல் அறிவுடைய சமுதாயமாக நாம் மாறவேண்டும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s