ரமழான் பிறை அதிகமான நாடுகளில் புதன் மாலை தென்படும்

IMG_8633.JPGலண்டன்: ரமழான் பிறை அதிகமான நாடுகளில் புதன் மாலை தென்படும் என்பதாக பிறை ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதற்கமைவாக அதிகமான நாடுகளில் ரமழான் நோன்பு எதிர்வரும் வியாழக்கிழமை ஆரம்பமாகிறது. 

அதிகமான நாடுகளில் இன்று ஷஃபான் 29 தினமாக இருப்பதால் வேறு பிரதேசங்களில் பிறை தென்படக்கூடிய வாய்ப்புக்களும் இருக்கின்றன.

IMG_8633IMG_8634.JPG

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s