ஓட்டமாவடியில் அலியிடம் தோற்றுப்போன ஹக்கீமும், தவிசாளர் கனவை நனவாக்கிய ஐ.ரி.அஸ்மியும்

oddamavadiஓட்டமாவடி அஹம்ட் இர்ஷாட்

ஓட்டமாவடி: கடந்த ஒரு மாத காலமாக மட்டக்களப்பு – கல்குடா, ஓட்டமாவடியில் முக்கிய பேசும் பொருளாக காணப்பட்ட ஓட்டமாவடி பிரதேச சபைக்கான புதிய தவிசாளர் யார் என்பதற்கான விடயத்தில் இன்று 06.04.2018 வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் இடம் பெற்ற முதலாவது அமர்வில் பகிரங்க வாக்கெடுப்பின் பிரகாரம் முஸ்லிம் காங்கிரசின் தேசிய தலைவர் அப்துர் ரவூப் ஹக்கீம் கல்குடாவின் அரசியல் தலைமையான பிரதி அமைச்சர் அமீர் அலியிடம் சானக்கியத்தில் தோற்றுப் போய்விட்ட விடயமாக இருந்தனை அவதானிக்க கூடியதாக இருந்தது.
Read the rest of this entry »