இதற்கு மேல் என்ன வேண்டும்..?

digana– இர்ஷாட் ஏ. காதர்

கொழும்பு: பேரினவாதக் குழு இலங்கை முஸ்லிம்களை நோக்கி திட்டமிட்டு நகர்த்தப்படுகிறது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை சிரியாவுக்காக பேரளவில் குரல்கொடுத்துக்கொண்டிருந்த நாம், நமக்கு நாமே குரல் கொடுக்க முடியாமல் முடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இன்று. இலங்கை வரலாற்றில் அதிகூடுதலான எண்ணிக்கையில் பள்ளிவாயல்கள் கடந்த 6 நாட்களுக்குள் தாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பெறுமதியான முஸ்லிம் வர்த்தகர்களின் சொத்துக்களும் தீ வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றையும் கடந்து ஒரு உயிர் பறித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
Read the rest of this entry »