ஸஹ்ரான் மௌலவியின் மௌனம் உணர்த்துவது என்ன..?

  • AK-79-YKK

zahranகாத்தான்குடி: தேசிய தௌஹீத் ஜமாஅத்தின் (முன்னாள்) பிரதம பிரச்சாரகர் மௌலவி எம்.சி.எம். ஸஹ்ரான், அவ்வமைப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டதாக தே. தௌ. ஜமா (NTJ) அத்தின் கடிதத்தலைப்பைக் கொண்ட ஓர் அறிவித்தலை அண்மையில் முகநூலில் காணக்கிடைத்தது.

தொழிநுட்பம் அதி உச்சத்தில் இருக்கும் இக்காலத்தில் இவ்வாறான அறிவித்தல்களை கண்மூடித்தனமாய் நம்ப முடியாது.
Read the rest of this entry »