“ஃபேக் ஐடி” மனிதர்கள்

  • முகமட் நிஷவ்ஸ்

whatsup facebookஒதுங்கிக் கிடப்பாரடி
ஒரு சேவை செய்யாரடி
வதங்கி வாடுவோர்க்கு
வாழ்வு தர வருவோரை
பேக் ஐடி திறந்து
பீற்றிக் கிழிப்பாரடி
ஆக்கபூர்வ வேலைகளை
அசிங்கம் செய்வாரடி.

தானும் செய்யாரடி
தானாக செய்வோர்க்கு
கேணத் தனமாக
கெடுதல் செய்வாரடி
மானம் போகும் படி
மனங்கள் நோகும் படி
வீணாகக் கதை பரப்பி
விரக்தி தருவாரடி.

அடுத்தவன் பலாய் தேடி
அலைந்து திரிவாரடி
எடுத்த எடுப்பிலேயே
என்னவென்று பாராமல்
தொடுத்து நிற்பாரடி
தொடரான விமர்சனத்தை
கொடுத்த குர்பான் மாடு
கொழுக்கவில்லை என்று சொல்லி
கெடுக்கும் மனிதர்களால்
கெடுகிறது சமூக சேவை.

மற்றவன் கெளரவத்தை
மனதினில் கொள்ளாரடி
கிட்ட வருவதற்கும்
கிடைக்காத தகுதியுள்ளோர்
வெட்டியாய் பொழுதுபோக
விமர்சனம் செய்து விட்டு
கெட்டித்தனம் புரிந்ததாக
கொட்டம் அடிப்பாரடி.

யாராரோ சொன்னவற்றில்
இரண்டொன்றை அறிந்து கொண்டு
பூரணமாய்த் தெரிந்தது போல்
பொங்கி எழுவாரடி
கூறிய கூற்றுக்களில்
குறை காண முடியாதெனில்
வேறு வழிகளிலே
விமர்சனம் செய்வாரடி.

எல்லாத் தாக்கத்துக்கும்
எதிராயும் பெரிதாயும்
உள்ளது தாக்கமென்ற
உண்மையை உணர்ந்து கொண்டு
நல்லதே நாடி நின்று
நாயனை அஞ்சட்டும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s