குற்றச்சாட்டுக்களை நிறூபிக்க வருமாறு கோரி அரசியல்வாதிகளுக்கு கடிதம் கையளிப்பு!

ntj– NTJ

காத்தான்குடி: மேடைகள் தோரும் மாறி மாறி குற்றச்சாட்டுக்களைக் கூறி வரும் அரசியல்வாதிகளுக்கு 13.08.2015 அன்று “குற்றச்சாட்டுக்களை நிறூபிக்க வருமாறு கோரி” NTJ இன்று (10.08.2015) கடிதம் கையளிக்கப்பட்து.

ntj

ntj kurais

ntj sabeel

ntj1

ntj2

One Response to “குற்றச்சாட்டுக்களை நிறூபிக்க வருமாறு கோரி அரசியல்வாதிகளுக்கு கடிதம் கையளிப்பு!”

 1. mohmedrislan Says:

  PGE – 2015 BATTICALOA DISTRICT
  PROPOSED RESULTS

  ITAK 110,000 – 125,000 – 03
  UNP 50,000 – 55,000 – 01
  UPFA 38,000 – 42,000 – 01
  SLMC 26,000 – 30,000


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s