சிறுநீரகம் தேவை: உதவும் கரங்கள் உண்டா?

Untitledலிரோஸ்காந்த் திரு

காரைதீவு: அம்பாறை மாவட்டம், காரைதீவு 01ம் பிரிவில் வசிக்கும் P. பத்மலோஜினி எனும் 42 வயதுடைய 2 பிள்ளைகளின் தாய்க்கு இரண்டு சிறுநீரகங்களும் செயலிளந்துள்ளமையினால் சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சைக்கு சிறுநீரகம் தேவைப்படுகின்றது.

(ஒரு சிறுநீரகம் மாற்றுவதற்கு 10 இலட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுகின்றது) எனவே இக் குடும்ப பெண்மணிக்கு உதவ முன்வருபவர்கள் கீழ் காணும் முகவரிக்கோ அல்லது தொலைபேசி இலக்கத்தினூடோ தொடர்புகொள்ளவும்.

R.K.M. வீதி காரைதீவு – 01

தொலைபேசி இலக்கங்கள்
0765383252
0778035264
0772355768

தேசிய சேமிப்பு வங்கி (N.S.B) கணக்கு இலக்கம் : 101090153761

Untitled

aaa

dddd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s