ஸாக்கிர் நாயக்கிற்கு ‘மன்னர் பைஸல்’ விருது

zakir naik– பஹத் ஜூனைட்

றியாத்: சவுதி அரேபிய அரசு ‘மன்னர் ஃபைஸல்’ விருதுக்கு ஐந்து நபர்களை தேர்ந்தெடுத்துள்ளது.

1. டாக்டர் அப்துல் அஜீஸ் அப்துல் ரஹ்மான் -இஸ்லாமிய படிப்புக்காக

2. ஜெஃப்ரி ஐவன் கார்ட (வாஷிங்டன்) -மருத்துவ துறையில் சிறந்து விளங்கியமைக்காக

3. மைக்கேல் க்ராட்ஸல் – அறிவியல் துறையில் சிறந்து பணியாற்றியதற்காக

4. உமர் வான்ஸ் யாகி – அறிவியல் துறையில் சிறந்து விளங்கியதற்காக

5. டாக்டர் ஸாகிர் நாயக் – இஸ்லாமிய பணிகளுக்கு தன்னை அர்பணித்துக் கொண்டதற்காக…

ஒரு தங்கப் பதக்கம், அரபியில் கையால் எழுதப்பட்ட ஒரு சான்றிதழ்,  750,000 சவுதி ரியால் இவை அனைத்தும் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கப்படும்.

வருடா வருடம் இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s